Mickiewicz zawodowo

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w obszarze zawodów: technik ekonomista i technik informatyk, poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizację staży uczniowskich u pracodawców, kursów, szkoleń, obozów językowych, a także pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do 30.XI.2020 roku.

Wnioskodawca: Powiat Lubański

Realizatorzy projektu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Termin realizacji: - 03.12.2018 – 30.11.2020

Budżet projektu: 1 114 678,80 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 057 078,80 zł,

- wkład własny Powiatu Lubańskiego: 57600 zł.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PCE Lubań

Kontakt do biura projektu:
tel. +48 756455349
e-mail: pceluban.mz@gmail.com